Passief inkomen: slimme combinaties

Bij Qubrik geloven we dat u een stevige financiële toekomst kan opbouwen door een slimme combinatie van vastgoed -en roerende beleggingen. We streven naar kapitaalbescherming en stabiele rendementen, waardoor uw vermogen passief groeit in lijn met de beurs en onroerend goed.

Vrije huurstromen benutten we voor nieuwe vastgoedaankopen en doordachte roerende beleggingen.

(ON)ROEREND Dubbel rendement met roerende financiering

Door roerend vermogen, ter ondersteuning van een onroerende financiering, in te schakelen, creëert u een hogere financieringsgraad op het vastgoed. Dit komt de hefboomwerking ten goede.

Daarom geloven wij dat het zinvol is om uw vermogen dubbel te benutten

Het vereiste eigen vermogen bij een vastgoedbelegging met een hypothecaire financiering heeft vaak een negatieve invloed op een deel van de spaarcapaciteit.

Nochtans kan een roerende portefeuille in onderpand een deel van die eigen vermogensbehoefte financieren (en vaak op een goedkopere manier dan via hypothecaire financiering). 

Als de kostprijs van de eigen vermogensfinanciering (met roerend onderpand) goedkoper is dan de roerende inkomsten en/of roerende aanwassen van dit onderpand, dan verhoogt dit veelal het totale rendement van de ingezette eigen middelen (roerend/onroerend). 

Krediet op maat Bullets & annuïteiten

Door strategisch gebruik te maken van bullets in combinatie met annuïteiten in hypothecaire financieringen, vermindert u de maandelijkse aflossing aanzienlijk. Daardoor komen deze dichter in de buurt van de initiële huurinkomsten.

Na enkele jaren wordt het openstaande bulletkapitaal opnieuw gefinancierd met het oog op een positieve vrije kasstroom.

Deze gunstige financiële dynamiek stelt ons in staat om voortdurend te investeren in nieuw vastgoed en onze (on)roerende portefeuille verder te laten groeien.

VERMOGEN AAN HET WERK Kapitaalsaanwas door de tijd heen

Vastgoed is een waardevol roerend product dat op de lange termijn vermogen opbouwt via samengestelde rente. Laat dit vermogen voor u werken. Hoe langer dit proces zich voortzet, des te indrukwekkender het passief groeit.

Door vastgoed en roerende elementen samen te laten werken in een doordachte en passieve strategie, creëren we een groeiverhaal doorheen de tijd.

We kopen om te behouden, heralloceren meerwaardes en benutten uiteindelijke vrije kasstromen voor nieuwe vergelijkbare investeringen. Dit vormt een passief groeiverhaal, mogelijks zelfs over de generaties heen.

Wenst u vrijblijvend gedachten uit te wisselen?

Wij overleggen vaak eerst even via mail om te bepalen wat we voor elkaar kunnen betekenen.