B2B Herontwikkeling van kantoren naar woonruimtes

Bij Qubrik richten we ons niet alleen op individuele investeerders. We ondersteunen ook bedrijven en investeringsmaatschappijen die binnenstedelijk kantorenvastgoed in hun portefeuille hebben. 

We geven gespecialiseerd advies over de herontwikkeling van bedrijfspanden naar residentieel nieuwbouwvastgoed. 

We brengen de kosten, termijnen en potentiële toekomstige opbrengsten en huurstromen in kaart volgens verschillende scenario's. 

B2B Plan van aanpak

In een eerste verkennend gesprek, mogelijks ter plaatse, geven we u advies over de reconversiecapaciteit van uw kantoorgebouw. We bepalen welke informatie ontbreekt om een beslissingskader uit te bouwen en bespreken hoe we hieraan kunnen bijdragen.

Afhankelijk van het gewenste detailniveau van het advies, bepalen we samen de timing, het budget en de eventuele ondersteuning van partners

Door de juiste projectpartners (investeerders, architecten, verhuur- en verkoopkantoren, project coördinatoren ...) aan te brengen, spelen wij graag ook een rol in de uitvoering van uw project.

Neem gerust contact op voor een eerste verkennend gesprek. 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Stel ons gerust een aantal data voor om (online) even gedachten uit te wisselen.