Maatwerk voor bestaand vastgoed

Optimaliseer de waarde van uw bestaand onroerend goed om verder te groeien.

Ons advies helpt u diverse mogelijkheden te benutten. Door uw vastgoed strategisch in te zetten kan u uw portefeuille verder uitbreiden.

WAAROM ZOU U HIEROVER NADENKEN? Vastgoed met vraagstukken

Soms blijkt bestaand onroerend goed hogere totale eigendomskosten te hebben dan de mogelijke huurstroom die het genereert. Als u vastgoed niet zelf gebruikt, kunnen negatieve nettorendementen ontstaan, vooral in regio's met beperkte meerwaardevorming. Zelfs bij verhuurd vastgoed op leeftijd worden kosten, opbrengsten en meerwaardevorming niet altijd correct afgewogen Daardoor worden de echte prestaties van dit actief in de portefeuille niet volledig ingeschat. Onderin bevindt zich altijd grond met mogelijk andere capaciteiten voor vermogensopbouw. Wij staan klaar om samen na te denken over de beste aanpak.

 

Soms heeft een stuk grond wel waardevermeerdering, maar is het is te vroeg of onrendabel voor passieve inkomensopbouw om een project te starten. Ook hier geven we advies over alternatieven die verder gaan dan louter verkoop. Een voorbeeld hiervan is het onderpand benutten in combinatie met andere potentiële rendabele functies, zoals nieuwe gebouwen ontwikkelen. Met deze capaciteit kan u vervolgens investeren in locaties met meer potentieel voor vermogensopbouw via vastgoed.

 

Soms blijkt renoveren of herontwikkelen eenvoudiger dan aanvankelijk gedacht. We wegen toekomstige huurinkomsten af tegen financieringskosten. Daardoor verandert een onzeker onroerend goed in een rendabel actief in het kader van passieve vermogensopbouw voor de toekomst. Zo buigen we vraagtekens om tot rendement.

Actieve grond Grond als onderpand?

U kan een stuk grond strategisch benutten om de financiering van nieuwe gebouwen mede te ondersteunen als eigen inbreng Dit op voorwaarde dat de huurgelden in die regio voldoende solide zijn om de financiering van de nieuwe gebouwen te dragen.

Als de huurgelden niet krachtig genoeg blijken te zijn, bestaan er (naast verkoop) andere mogelijkheden, zoals:

·       De ontwikkeling en bouw van onroerend goed om te verkopen en/of gedeeltelijk te behouden.

·       Het gebruik van de grond als onderpand om de financiering van vastgoed op een andere locatie te faciliteren. Daardoor kan u geleidelijk aan van één stuk grond twee waardevolle eigendommen maken.

Step by step Hoe kunnen wij hierin helpen?

Als de uitdaging complexer wordt en we samen een weg zien naar passieve vermogensopbouw, maken we best een persoonlijke afspraak. Daarna bepalen we samen de volgende stappen.

Qubrik vormt een netwerk van investeerders die passief inkomen opbouwen via (on)roerend goed, waarbij ze hun ervaringen delen

Als u op een vergelijkbare manier kijkt naar het opbouwen van passief vermogen, kunnen we wellicht iets voor elkaar betekenen. Laten we de mogelijkheden verkennen met een gedeelde visie op financiële groei.

Wenst u vrijblijvend gedachten uit te wisselen?

Aarzel niet om uw case kort even per email aan ons voor te leggen. We kunnen u mogelijks al een aantal pistes aanreiken waar u zelf verder mee kunt.